Bảng mã lỗi nháy đèn tủ lạnh toshiaba nội địa và cách sửa chữa.

>

Tủ lạnh toshiba
Bảng mã lỗi nháy đèn tủ lạnh toshiaba nội địa và cách sửa chữa.
Có thể đã xảy ra bất thường trong tủ lạnh.
Có một kiểu nhấp nháy và tôi nghĩ rằng quá trình làm đông nhanh và làm đá nhanh đang nhấp nháy theo một quy luật nhất định. Vị trí của lỗi có thể được
xác định bằng cách nó nhấp nháy .
Trên 1 lần Dưới 1 lần : Cảm biến xả đá ngăn đông ( Hướng dẫn sửa chữa tại đây https://youtu.be/4yLsdn5876E )
Trên 2 lần Dưới 1 lần : Cảm biến ngăn tủ lạnh ( Hướng dẫn sửa chữa tại đây https://youtu.be/Ii-XgvVQNZE )
Trên 3 lần Dưới 1 lần : Cảm biến buồng chuyển đổi, cảm biến nhiệt độ, bảng nguồn
Trên 4 lần Dưới 1 lần : Cảm biến khay làm đá ( Hướng dẫn sửa chữa tại đây https://youtu.be/I3UVeAlrSVg )
Trên 5 lần Dưới 1 lần : Cảm biến ngăn đông ( Hướng dẫn sửa chữa tại đây https://youtu.be/GLmffMZQXOY )
Trên 6 lần Dưới 1 lần : Cảm biến nhiệt độ, bảng vận hành
Trên 7 lần Dưới 1 lần : Cảm biến rã đông ( đường ống ) ( Hướng dẫn sửa chữa tại đây https://youtu.be/BPjt_uiWsEA )
Trên 1 lần Dưới 2 lần : Động cơ, công tắc, dây dẫn, rơle
Trên 1 lần Dưới 3 lần : Vỡ Lò sưởi, cầu chì, bảng mạch ( hướng dẫn sửa chữa tại đây ( https://youtu.be/-cWr56MFg4c )
Trên 1 lần Dưới 4 lần : Động cơ khay làm đá, bảng điều khiển ( Tham khảo sửa chữa https://youtu.be/xE63b3G63o8 )
Trên 2 lần Dưới 2 lần : Lỗi tiếp xúc cảm biến ngăn hoặc cảm biến xả đá
Trên 2 lần Dưới 3 lần : Động cơ quạt ngăn đông
Trên 2 lần Dưới 4 lần : Động cơ quạt phòng máy ( Hướng dẫn sửa chữa tại đây https://youtu.be/cedyMiScHkw )
Trên 2 lần Dưới 5 lần : Động cơ quạt tủ lạnh
Trên 4 lần Dưới 2 lần : Máy nén, bo mạch, ga ( Hướng dẫn sửa chữa tại đây https://youtu.be/t51aJ5if8n4 )
Trên 4 lần Dưới 3 lần : Bộ làm mát hoặc rò rỉ chất làm lạnh ( hướng dẫn sửa chữa tại đây https://youtu.be/fYVKxl3D_p0 )
Trên 5 lần Dưới 3 lần : Cảm biến rã đông ( hướng dẫn sửa chữa tại đây https://youtu.be/Fg818QeJoSE )
Làm đông nhanh 9 lần… Nút khóa
Đóng băng hoàn toàn (màu cam) nhấp nháy 9 lần Nếu vậy, nút này đã bị khóa.
Nó có thể được hủy bỏ bằng cách nhấn và giữ nút đóng băng nhanh trong 5 giây.
Làm đá tức thì nhấp nháy: Thử nghiệm làm đá
Nếu quá trình làm đá nhấp nháy trong khoảng 30 giây, thì quá trình
kiểm tra làm đá đang diễn ra.
Đối với các dòng máy có thể hiển thị nhiệt độ, nhấn nút thích hợp sẽ hiển thị mã lỗi
Về cơ bản, đây là triệu chứng cần đến nhân viên bảo dưỡng.
Nếu đó là màn hình không chính xác, nó có thể được cải thiện bằng cách cắm và rút, nhưng nó có vẻ đã được cải thiện
vì bộ hẹn giờ tích hợp bên trong được đặt lại khi cắm và rút
.Các triệu chứng có thể trở lại sau khoảng nửa ngày