Tp. Thái Bình, Vũ Thư: 0903 454 821.
Đông Hưng, Hưng Hà: 0965 109 821.
Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ: 0982 349 019
Hotline: 0965 109 821