Tp. Thái Bình, Vũ Thư : 0903 454 821.
Đông Hưng Hưng Hà : 0965 109 821.
Quỳnh Côi Quỳnh Phụ : 0982 349 019