cáp ngắn2
cáp ngắn
cáp ngắn 1
cáp dài
cáp dài 4
cáp dài 3
cáp dài 2
cáp dài 1

combo 10 sợi cáp 15 chân dài 20cm chân thưa (cáp thuận) của nồi cơm điện nội địa

90,000 70,000