cáp ngắn2
cáp ngắn 1
cáp ngắn
cáp dài
cáp dài 3
cáp dài 4
cáp dài 2
cáp dài 1

combo 10 sợi cáp của nồi cơm điện tiger 16 chân dài 50cm chân thưa ( cáp thuận)

170,000 150,000