cáp ngắn2
cáp ngắn 1
cáp ngắn
cáp dài
cáp dài 3
cáp dài 4
cáp dài 2
cáp dài 1

combo 10 sợi cáp nồi cơm điện 16 chân dài 15cm ( cáp thuận )

100,000 80,000