cáp ngắn2
cáp ngắn 1
cáp ngắn
cáp dài
cáp dài 3
cáp dài 4
cáp dài 2
cáp dài 1

combo 10 sợi cáp nồi cơm điện 16 chân dài 35cm của nồi cơm điện mitsubishi ( cáp thuận)

150,000 130,000