cáp ngắn2
cáp ngắn
cáp ngắn 1
cáp dài
cáp dài 4
cáp dài 3
cáp dài 2
cáp dài 1

combo10 sợi cáp 15 chân dài 50cm chân thưa (cáp ngược) của nồi cơm điện tiger

150,000 130,000