Stk621-140C điều hòa
Công suất điều hòa STK621-140C1
Công suất điều hòa STK621-140C2
Công suất điều hòa STK621-140C3
công suất máy giặt TPD4134K

Công suất điều hòa national STK 621-140C Mới 160k.

200,000 160,000