46K combo 2 ( IGBT ) CT60M303 Công suất nồi cơm tháo máy zojirushi, panasonic, sanyo..vv…

50,000 46,000