RJH1BF7 công suất nồi cơm điện toshiba và các hãng khác

35,000 30,000

RJH1BF7 công suất nồi cơm điện nội địa toshiba, panasonic, national, tger, mitsubishi, Zojirushi, sanyo, sharp..v..v.v…