50k Combo 2 ( IGBT) RJH1BF7, RJH1CF7 công suất nồi cơm điện tháo máy toshiba và hitachi

60,000 50,000

RJH1BF7 công suất nồi cơm điện nội địa toshiba, panasonic, national, tger, mitsubishi, Zojirushi, sanyo, sharp..v..v.v…