sachdientro0805gom170loai
sacdientrodan
sacdientro

Sách Điện Trở 0805 Gồm 170 Loại Điện Trở Mỗi Loại 50 Cái Sai Số 1%.

550,000 450,000

Sách điện trở 0805 1% gồm 170 loại mỗi loại gồm 50c sẽ giúp các bạn kĩ thuật có thể yên tâm sửa chữa mà không lo thiếu linh kiện. Ngày nay linh kiện dán ngày một nhiều nó như là 1 cuốn sách sổ tay cho các bạn điện tử.