Category Archives: Tài liệu

Bảng mã lỗi nháy đèn tủ lạnh toshiaba nội địa và cách sửa chữa.

>

Tủ lạnh toshiba Bảng mã lỗi nháy đèn tủ lạnh toshiaba nội địa và cách sửa chữa. Có thể đã xảy ra bất thường trong tủ lạnh. Có một kiểu nhấp nháy và tôi nghĩ rằng quá trình làm đông nhanh và làm đá nhanh đang nhấp nháy theo một quy luật nhất định. Vị […]