GT50N321 công suất nồi cơm điện nội địa toshiba, panasonic, national, tger, mitsubishi, Zojirushi, sanyo, sharp..v..v.v…

25,000 20,000

GT50N321 công suất nồi cơm điện nội địa toshiba, panasonic, national, tger, mitsubishi, Zojirushi, sanyo, sharp..v..v.v…