STRG 6452 IC nguồn Zip 5 chân tủ lạnh national nhật

15,000 13,000